Pincér 34 811 03

A képzés rövid leírása:
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el.
A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
• az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi
• átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
• munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
• felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot,
• ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
• a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat
• szakszerűen felszolgálni
• megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét
• figyelemmel kísérni
• számlákat készíteni
• átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni,
• elszámolást készíteni
• HAACP dokumentációkat kitölteni
• idegen nyelven rendelést felvenni
• környezetvédelmi előírásokat alkalmazni

A szakképesítés alapadatai
• Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
• Elméleti képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 10%-a
• Gyakorlati képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 60% - a
• Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
• 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 84 óra

A szakképzésbe történő belépés feltételei

• Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
• Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
• Szakmai előképzettség: —
• Előírt gyakorlat: —
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek